14. februára odbije 1234567890. sekunda

Všetky operačné systémy počítajú čas od určitej ustanovenej doby. Na Unixových systémoch a aj iných sa počíta nepretržite čas od roku 1970. Piatok po polnoci to bude vyzerať v jednotlivých systémoch celkom zaujímavo. Odbije totižto 1234567890. sekunda. 14. februára 2009 o 00:31:30 sa každý linuxák dočká magického momentu. POSIXové hodiny odbijú presne 1234567890. sekundu od začiatku unixovského počítania času, ktorý sa ráta od 1. januára 1970.

Každý OS a programy pracujú s časom. Jedná sa o pre nás klasický 24 hodinový formát, v gregoriánskom kalendári. V týchto počítačoch sa však jedná iba o číslo s určitým základom, ktoré sa stále zvyšuje (napríklad; každú sekundu sa pripočíta +1).

POSIXové systémy (UNIX, Linux a ekvivalentné),ktoré pracujú s časovou premennou a volajú funkciu date alebo time, získavajú aktuálny počet sekúnd od základu, teda od začiatku unixovej epochy (začiatku rátania času pre tento systém). Aktuálny stav môžete sledovať na stránke http://www.coolepochcountdown.com/.

Systémový čas v Unixe alebo Mac OS tiká po sekundách, Windows tiká po milisekundách a DOS po desiatkach milisekúnd. Windows epocha siaha až do roku 1601, Mac OS počíta sekundy od roku 1904 a DOS od nového roku 1980.

Keďže poznáme začiatok, pomocou jednoduchej matematiky vieme vypočítať aj koniec. Každý systém si čas ukladá istým spôsobom, ktorý je kapacitne obmedzený. POSIXové systémy budú počítať čas bez problémov do 19. januára 2038 (potom nastane chyba tzv. Y2K38). Mac OS bude vedieť počítať čas o dva roky dlhšie. DOS zaregistruje problémy o 90 rokov a terajší Windows bude počítať čas bez problémov ešte necelých 30 tisíc rokov.

Ale keď sa nad tým zamyslíme, je to úplne jedno, či jeden systém vydrží počítať 1000 násobne viac rokov, alebo menej. O tridsať rokov možno ťažko nájdeme dnešný hardvér a softvér niekde v technickom múzeu. V dnešnej dobe sa technika vyvíja zo dňa na deň. Časová premenná sa v prípade potreby môže zmeniť pridaním ďalších bitov a tým pádom unesie omnoho väčšie číslo. Niektorí si ešte určite pamätáme prechod z roku 1999 na 2000, kde niektoré systémy zaznamenali určitý kolaps. V Austrálii vtedy prestali fungovať automaty na cestovné lístky, v Japonsku zariadenia na monitorovanie radiácie v ovzduší, ale najviac porúch zaznamenali v USA.

Tentoraz sa nič také nestane. Nastane iba pekný matematický moment, ktorý potrvá jedinú sekundu. Takže sledujte čas, aby ste ho nezmeškali 🙂