Ako hľadať na Google

V súčasnosti patrí Google medzi najpopulárnejší a najviac používaný webový vyhľadávač. Denne príjme niekoľko stoviek miliónov príkazov na vyhľadávanie rôznych odkazov a obsahu na webe. Preto by som vám chcel predstaviť niekoľko veľmi užitočných spôsobov a trikov, ako rýchlo a jednoducho hľadať cez Google. Veľa ľudí ešte nepozná užitočné „finty“, akými sa ich hľadaný výraz môže oveľa jednoduchšie nájsť na internete. Preto som pre vás spísal zoznam najužitočnejších fráz a spôsobov na vyhľadávanie.

Najpoužívanejšie frázy

red car Zobrazí nám stránky, ktoré obsahujú slová red a/alebo car v hlavičke a názve, alebo v odkazových textoch na danú stránku. Slová nemusia byť pri sebe. Tento spôsob vyhľadávania je najčastejší a veľmi obšírny. Pri hľadaní niečoho nie veľmi častého sa týmto spôsobom k danému obsahu zrejme ťažko dopracujeme.

„red car“ Takýmto spôsobom už máme zredukované a presnejšie vyhľadávanie. Nájde nám stránky so slovami red a car v hlavičke a názve, alebo v odkazových textoch na danú stránku. Slová musia byť vedľa seba a v takom istom poradí, ako zadáme. Tento spôsob vyhľadávania je známy ako presná frázová zhoda.

red or car Nájde nám stránky so slovami red alebo car v hlavičke a názve, alebo v odkazových textoch na danú stránku.

red and car Nájde nám stránky so slovami red a car v hlavičke a názve, alebo v odkazových textoch na danú stránku. Obe slová sa na danej stránke musia nachádzať, ale na ich poradí nezáleží.

red –car Nájde nám stránky so slovom red v hlavičke a názve, alebo v odkazových textoch na danú stránku. Stránka, hlavička, názov, alebo odkazové texty na danej stránke nemusia obsahovať slovo car. Je veľmi dôležité dbať nato, aby pred slovom car bolo znamienko [-] bez medzery.

red ~car Nájde nám stránky so slovom red v hlavičke a názve, alebo v odkazových textoch na danú stránku. Taktiež zobrazí stránky, v ktorých sa nachádzajú synonymá slova za vlnovkou (v tomto prípade pre slovo car) v hlavičke a názve, alebo v odkazových textoch na danú stránku.

define: red Takáto možnosť nám zobrazí definície slova red a odkazy na stránky s definíciami. Definície slov nájdeme viac-menej len vo svetových jazykoch ako angličtina, nemčina, španielčina a pod.

Zložené vyhľadávanie

Pri zložených vyhľadávaniach používame rôzne spojky a predložky (and, or,..) a tak vytvárame kombinácie. Môžeme vytvoriť komplexné kombinácie pomocou logických operand v spojení so zátvorkami. Taktiež môžeme použiť [] a [].

car (green OR red) Nájde nám stránky so slovom car v hlavičke a názve, alebo v odkazových textoch na danú stránku. Slová green alebo red musia byť v hlavičke a názve, alebo v odkazových textoch na danú stránku.

car (green AND red) Nájde nám stránky so slovom car v hlavičke a názve, alebo v odkazových textoch na danú stránku. Slová green a red musia byť v hlavičke a názve, alebo v odkazových textoch na danú stránku.

car (green AND red) –black Nájde nám stránky so slovom car v hlavičke a názve, alebo v odkazových textoch na danú stránku. Slová green a red musia byť v hlavičke a názve, alebo v odkazových textoch na danú stránku. Stránka, hlavička, názov, alebo odkazové texty na danej stránke nemusia obsahovať slovo black.

Vyhľadávacie modifikátory

Google má isté modifikátory, ktorými vieme podrobnejšie vyhľadávať. Tie modifikátory sú napríklad [ianchor], [intext], [intitle], [inurl]. Môžeme použiť taktiež [all] pred každým modifikátorom, aby sa modifikátor použil pre všetky zadané frázy na vyhľadávanie. Modifikátory môžeme samozrejme kombinovať s [], [] a logickými operandmi. Takto vytvoríme rôzne komplexné vyhľadávania.

inanchor:red car Získame stránky s obsahom, kde sa slovo red nachádza na ostatných webstránkach v odkazoch a slovo car sa nachádza na tej stránke v hlavičke a názve, alebo v odkazových textoch na danú stránku.

allinanchor:red car Získame stránky s obsahom, kde sa slová red a car nachádzajú na ostatných webstránkach v odkazoch.

intitle:red car Získame stránky s obsahom, kde sa slovo red nachádza na webstránkach v hlavičke a názve. Slovo car sa nachádza na stránke, v hlavičke a názve, alebo v odkazových textoch na danú stránku.

allintitle:red car Získame stránky s obsahom, kde sa slová red a car nachádzajú na webstránkach v hlavičke a názve.

inurl:red car Získame stránky, kde sa slovo red nachádza v URL adrese (internetová adresa – stránka) a slovo car na stránke, v hlavičke a názve, alebo v odkazových textoch na danú stránku.

allinurl:red car Získame stránky, kde sa slová red a car nachádzajú v URL adrese.

Limitované vyhľadávanie

Takýmto spôsobom vyhľadávania si zúžime možnosti výsledkov na minimálne a relatívne presné.

futbal site:www.akonapc.sk Zobrazí stránky s obsahom, kde sa nachádza slovo futbal, ale len zo stránky www.akonapc.sk. Obsah sa vyhľadáva na stránke, v hlavičke a názve, alebo v odkazových textoch na danú stránku.

intitle:futbal site:www.akonapc.sk Zobrazí stránky s obsahom, kde sa nachádza slovo futbal, ale len zo stránky www.akonapc.sk. Obsah sa vyhľadáva v hlavičke a názve stránok.

LCD sk 5000..sk 10000 Zobrazí stránky s obsahom, kde sa slovo LCD nachádza na webstránkach v hlavičke a názve, alebo v odkazových textoch na danú stránku s cenovou ponukou od 5 do 10 tisíc slovenských korún v hlavičke a názve, alebo v odkazových textoch na danú stránku.

LCD sk 5000..sk 10000 „in stock“ Zobrazí stránky s obsahom, kde sa slovo LCD a „in a stock“ nachádza na webstránkach v hlavičke a názve, alebo v odkazových textoch na danú stránku s cenovou ponukou od 5 do 10 tisíc slovenských korún v hlavičke a názve, alebo v odkazových textoch na danú stránku. Pozn.: In stock funguje prevažne, ak hľadáme na anglických stránkach. Pre slovenské stránky by som odporúčal výrazy ako „na sklade“, „skladom“, „v zásobe“ atď. Taktiež je možnosť použiť rôzne meny (sk, euro/€, USD/$,..).

ipod sk 5000..sk 12000 „in stock“ –shuffle (pink OR black) Zobrazí stránky s obsahom, kde sa slovo LCD a „in a stock“ nachádza na webstránkach v hlavičke a názve, alebo v odkazových textoch na danú stránku s cenovou ponukou od 5 do 12 tisíc slovenských korún v hlavičke a názve, alebo v odkazových textoch na danú stránku. Slovo shuffle sa nemusí nachádzať na stránke, v hlavičke a názve, alebo v odkazových textoch na danú stránku, ale musí obsahovať buď slovo pink, alebo black.

zdravie filetype:pdf Zobrazí nám dokumenty vo formáte PDF, kde sa nachádza slovo zdravie v hlavičke alebo v odkazových textoch na daný dokument. Typy súborov a dokumentov môžu byť rôzne; Adobe Portable Document Format (pdf), Adobe PostScript (ps), Lotus 1-2-3 (wk1, wk2, wk3, wk4, wk5, wki, wks, wku), Lotus WordPro (lwp), MacWrite (mw), Microsoft Excel (xls), Microsoft PowerPoint (ppt), Microsoft Word (doc), Microsoft Works (wks, wps, wdb), Microsoft Write (wri), Rich Text Format (rtf), Shockwave Flash (swf), Text (ans, txt) a iné.

zdravie filetype:pdf intitle:mozog 2003..2008 Zobrazí dokumenty PDF zo slovom zdravie v hlavičke alebo v odkazových textoch na daný dokument. Hlavička musí obsahovať slovo mozog a dokument musí obsahovať čísla od 2003 po 2008.

link:www.akonapc.sk Zobrazí nám úplne náhodne stránky, ktoré majú odkaz na stránku www.akonapc.sk. Neuplatňuje sa pri tom žiadne pravidlo zoraďovania a usporiadania stránok. Takéto vyhľadávanie obsahuje niekedy stránky, ktoré sa nám ani nezobrazia, pretože ich obsah bol zmenený a pod.

cache:www.slovakia.sk Zobrazí kópiu stránky www.slovakia.sk na serveri Google. Vo väčšine prípadoch sa daná stránka odlišuje od aktuálnej.

Špecializované vyhľadávanie

kino:Bathory Nájde nám zoznam stránok, ktoré ponúkajú niečo o danom filme, zoznamy kín kde sa práve premieta a pod.

pocasie bratislava Zobrazí nám stránky s informáciou o počasí v Bratislave.

stocks:microsoft Zobrazí nám stránky o akciách spoločnosti Microsoft.

lety BA KE Takýmto skráteným zápisom vieme jednoducho a rýchlo nájsť lety z Bratislavy do Košíc.

Informácie, fakty

Táto možnosť nám ponúka nájsť relatívne aktuálne fakty o špecifických veciach.

gdp great britain Hrubý domáci produkt (HDP) Veľkej Británie.

population great britain Populácia Veľkej Británie.

capital great britain Počet obyvateľov Veľkej Británie.

Location great britain Poloha Veľkej Británie.

currency great britain Mena Veľkej Británie.

flag great britain Zástava Veľkej Británie.

anthem great britain Národná hymna Veľkej Británie.

motto hawai Vyhľadá Havajské motto.

Máme veľmi veľa ďalších fráz, ktoré môžeme takto využiť (governor, birthplace, state, size…). Samozrejme je možnosť použiť aj slovenské výrazy, ale je menej informácií poskytnutých v slovenčine.

Matematické a číselné výrazy

101+57+46+7-27 Takýto príkaz funguje ako matematický príklad. Google nám ho vyčísli ako na kalkulačke.

how many km in miles Vyčísli nám rozdiel medzi kilometrom a míľou. Taktiež dodatočne zobrazí stránky týkajúce sa prevodov vzdialeností.

convert 100 euro to SKK Google vyčísli koľko korún slovenských je 100 eur.UPS a Fed Ex čísla objednávok môžeme zadať do Google vyhľadávača. Získame aktuálny stav a pozíciu nášho balíka.