Ako prepojiť mobilný telefón s počítačom pomocou Bluetooth… (Nokia PC Suite a BlueSoleil)

Ak vlastníte niektorý z modernejších telefónov vybavených bezdrôtovou technológiou Bluetooth prípadne Infraportom môžete si jednoducho spojiť váš počítač z mobilným telefónom aby ste si mohli prenášať hudbu, obrázky, videá, prípadne celé filmy ale tiež inštalovať hry, prevádzať synchronizáciu medzi mobilom a telefónom, zálohovať si kontakty alebo komplet celý obsah telefónu. V tomto článku sa budem venovať skôr tej modernejšej technológií ktorou je Bluetooth. Pre tých čo nevedia čo znamená slovo Bluetooth len ozrejmím, že ide o bezdrôtovú komunikačnú technológiu , ktorá slúži na nadviazanie spojenia medzi dvoma zariadeniami napríklad dvoma mobilnými telefónmi, mobilného telefónu a headsetu alebo ako v našom prípade medzi mobilným telefónom a osobným počítačom resp. notebookom. Čo k tomu potrebujete? V prvom rade telefón podporou Bluetooth, ktorou dnes disponuje takmer každý mobilný telefón. Čo sa týka počítača je potrebný mať USB Bluetooth adaptér. Ak tieto veci máme treba nám ovládač na Bluetooth adaptér a program na spojenie mobilu a počítača v našom prípade Nokia PC Suite. V prípade že nemáte ovládače na váš Bluetooth odporúčam si stiahnuť program BlueSoleil, ktorý je vo verzii 2.3 zdarma. BlueSoleil funguje ako univerzálny ovládač na takmer všetky Bluetooth zariadenia. Keď máte všetky potrebné veci t.j. mobilný telefón, USB Bluetooth adaptér, BlueSoleil a Nokia PC Suite postupujte podľa nasledujúcich krokov:

KROK 1: Zapojíme USB Bluetooth adaptér do počítača. Pri výzve, že systém Windows objavil nový hardware nainštaluje ovládače ktoré boli dodané k adaptéru. V prípade, že ovládače nemáme tak odmietneme ich inštaláciu a nainštalujeme si program BlueSoleil.

KROK 2: Následne si nainštaluje program Nokia PC Suite(obrázky pochádzajú z verzie 6.84.10.3)

KROK 3: Po nainštalovaní a spustení programu klikneme na Pripojenie (pozor program Bluesoleil musí byť spustený!)

KROK 4: Zobrazí sa nám úvodná obrazovky správcu pripojenia:


Klikneme na Ďalej…

KROK 5: Zobrazí sa nám okno s výberom 3 rôznych typov pripojenia. Vyberieme možnosť pripojenie Bluetooth a klikneme na Ďalej:

KROK 6: Objaví sa nám okno Vyhľadávanie a výber telefónu. Chvíľu počkáme kým počítač nevyhľadá Bluetooth zariadenia v dosahu. (Pozor mobilný telefón by nemal byť za stenou ani byť od počítača vzdialený viac ako 10 metrov!).

KROK 7: Po dokončení vyhľadávania sa nám zobrazia nájdené zariadenia. Vyberieme náš mobilný telefón a klikneme na Ďalej.

KROK 8: Zadáme vstupný kód napríklad: 0000 alebo iný číselný kód. (Pozor pre istotu nezadávajte kódy, v ktorých sa vyskytujú písmená , lebo váš telefón takýto kód nemusí prijať.) Po zadaní kódu kliknite na Ďalej.

KROK 9: Na displeji vášho mobilného telefónu by sa mala objaviť správa typu či si želáte utvoriť pár z druhým zariadením Bluetooh. Túto možnosť musíte prijať a následne na mobilnom telefóne zadať ten istý vstupný kód, ktorý ste zadali v kroku 8.

KROK 10: Pri úspešnom spárovaní zariadení Bluetooth sa nám objaví takáto tabuľka:
Klikneme na Hotovo – práve sme úspešne dokončili spojenie počítača a mobilného telefónu prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth.

KROK 11: Otvorí sa nám hlavné okno programu Nokia PC Suite dole už vidíme že máme k počítaču pripojený mobilný telefón.

KROK 12: Teraz si môžeme vybrať s ponúkaných možností:

Zálohovanie – otvorí sa nám aplikácia Nokia Content Copier, ktorý slúži na zálohovanie údajov z mobilného telefónu do počítača a obnovenie telefónu v prípade potreby.

Synchronizácia – otvorí sa nám aplikácia Nokia PC Sync vďaka ktorej mi môže synchronizovať dáta v telefóne s dátami v počítači.

Pripojiť k internetu – otvorí sa aplikácia One Touch Access (táto aplikácia sa používa ak si želáme použiť mobilný telefón ako modem s pomocou ktorého pripojíme počítač k internetu).

Inštalácia programov – spustí sa nám aplikácia Nokia Application Installer s pomocou ktorej je možné do telefónu nainštalovať hry a aplikácie.

Správca súborov – toto je asi najpoužívanejšia aplikácia zo všetkých pretože umožňuje prenos obrázkov, videí, melódií a hudby z počítača do mobilu a naopak.

Kontakty – zobrazí sa nám adresár telefónnych čísel ktoré máme uložené v telefóne – je tu tiež možnosť napísania a odoslania sms správy .

Správy – prehliadač archívu, šablón, poslaných správ, prijatých správ a správ na odoslanie.

Zobrazenie multimédií – spustí sa aplikácia, ktorá dokáže prehrávať na počítači multimediálne súbory určené pre mobilné telefóny (napríklad videá vo formáte 3gp)

Uložiť obrázky – spustí sa aplikácia Image Store ktorá umožní preniesť všetky obrázky a videá z mobilného telefónu do počítača.

Prenos hudby – spustí sa aplikácia Nokia Music Manager, ktorý umožňuje prenos hudby.

Spravovanie pripojení – spustí sa aplikácia Nokia Connection Manager – tu môžeme vyberať a meniť typy pripojenia akými je telefón pripojený k počítaču.

Aktualizácia softvéru telefónu – zobrazí sa vám internetová stránka Nokie a môžete si stiahnuť program Nokia Software Updater, ktorý slúži na aktualizovanie Firmware vášho mobilného telefónu.

Obdobným spôsobom si môžete prepojiť telefón pomocou infračerveného portu, prípadne USB kábla.

Na prenos súborov môžete tiež použiť samotný program BlueSoleil, ktorého ikona je vpravo dole buď modrá – bluetooth je aktívny, ale momentálne nie je pripojené žiadne iné bluetooth zariadenie,
alebo zelená – to znamená že k počítaču je momentálne pripojený mobilný telefón. Kliknite pravým tlačítkom myši na ikonu Bluetooh, zvoľte možnosť Display a zobrazí sa vám hlavné okno aplikácie, kde máte zobrazené kompatibilné zariadenia, ktoré disponujú funkciou Bluetooth a sú momnetálen pripojené k počítaču.

Dvojklikom na mobilný telefón sa nám hore zobrazia možnosti:

V našom prípade 4 (je to rôzne v závislosti od typu mobilného telefónu).
Sú tu možnosti ako poslať vizitku počítača do mobilného telefónu. Funkciou, ktorú asi najviac využijete je File Transfer Service – ide o jednoduchý prehliadač súborov uložených v mobilnom telefóne. Súbory je možné preniesť z telefónu do počítača kliknutím na súbor pravým tlačidlom myši a vybraním voľby Copy a následne kliknutím do zložky v počítači a príkazom Prilepiť. Prenos chvíľu trvá, pretože prenos pomocou technológie Bluetooth nepatrí medzi najrýchlejšie. Rýchlosť je neporovnateľne nižšia ako napríklad pomocou kábla. Napriek tomu má Bluetooth výhody ktoré spočívajú v tom že nie sú treba žiadne káble, prenos je možný približne na 10 metrov a je kompatibilný s každým zariadením, ktoré podporuje Bluetooth. (pri výmene telefónu nie je potrebné kupovať aj nový kábel aby vám pasovala koncovka.)