Ako vypnúť Windows XP cez odkazy a čo je hibernácii

Ani vás nebaví vypínať a reštartovať počítač stále cez Štart – Vypnúť počítať – atď. Čo si takto vytvoriť odkaz pre vypnutie, reštartovanie, úsporný režim, prípadne odhlásenie priamo na pracovnej ploche. Ak sa vám táto myšlienka pozdáva prečítajte si návod ako na to..

KROK 1. Kliknite pravým tlačítkom myši na pracovnú plochu.

KROK 2. Presuňte sa na Nový a kliknite na odkaz. Ukáže sa vám takáto tabuľka:

KROK 3. Do políčka „Zadajte umiestenie položky“ napíšte:

shutdown -s -t 00 – pre vypnutie počítača

shutdown -r – t 00 – pre reštartovanie počítača

logoff – pre odhlásenie zo systému Windows

rundll32.exe PowrProf.dll, SetSuspendState – pre uvedenie počítača do režimu spánku / do režimu dlhodobého spánku (hibernácia)

KROK 4: Ikony odkazov na ploche si môžete zmeniť, keď kliknete na odkaz pravým tlačítkom myši, zvolíte vlastnosti – Zmeniť ikonu – Prehľadávať – v počítači si nájdete ikonu, ktorú si želáte použiť – kliknete na ňu a potvrdíte 2x OK a máte novú ikonu.

Tip: príkazy – shutdown -s -t 00, shutdown -r – t 00, logoff je možné napísať aj do Štart – Spustiť

Vo Windows XP je sa skrýva jedna užitočná funkcia s názvom hibernácia. Čo to vlastne je a na čo je vlastne tá funkcia dobrá? S pomocou tejto funkcie je Windows schopný uložiť celú operačnú pamäť na pevný disk a následne vypnúť počítač s tým, že po zapnutí sa počítač vráti presne do toho istého stavu ako keď ste ho dávali do režimu hibernácie. To znamená, že vám ostanú otvorené tie isté aplikácie, okná, zložky, dokumenty a zostanú vám aj neuložené zmeny v dokumentoch. Hibernácia je veľmi podobnú režimu spánku s tým rozdielom, že pri hibernácií sa počítač vypne celkom a je ho možné dokonca odpojiť od elektrického prúdu. Ak chcete vedieť akú túto funkciu zapnúť čítajte nasledujúce kroky:

KROK 1: Najskôr sa musí zapnúť podporu spánku. Pravým tlačítkom myši kliknite na pracovnú plochu – kliknite na Vlastnosti – Šetrič obrazovky – Napájanie – hore prejdite do ponuky Dlhodobý spánok a zaškrtnite Povoliť režim dlhodobého spánku. Kliknite 2x na OK.

KROK 2: Pre aktiváciu Hibernácie (dlhodobého spánku) kliknite na Štart – Vypnúť počítač – podržte tlačítko Shift a kliknite na Dlhodobý spánok. (pri podržaní klávesy Shift sa možnosť Úsporný režim zmení na Dlhodobý spánok) . Počítač sa začne ako keby normálne vypínať a následne začne hibernovať .

KROK 3: Po zapnutí počítača sa začne načítavať stav systému Windows, ktorý je uložený na pevnom disku.