Automatické prihlásenie do systému Microsoft Windows

Ste jediným užívateľom na vašom počítači a nemá význam klikať na svoje jediné konto na úvodnej obrazovke, alebo vás už jednoducho nebaví stále klikať na nejaké konto na prihlasovacej úvodnej obrazovke, ktoré stále používate? Tak toto nastavenie určite oceníte. Je dôležité pamätať si, že týmto umožníte prístup iným používateľom spustiť a používať konto, na ktorom je nastavené automatické prihlasovanie.

Dôležité! Ak Editor databázy Registry nakonfigurujete nesprávne hoci aj o jediný znak, môže to spôsobiť vážne problémy, ktoré môžu vyžadovať odbornejší zásah, preto buďte veľmi opatrný. Editor databázy Registry používate na vlastné riziko. Teda po nastavení automatického prihlasovania má ktokoľvek, kto má fyzický prístup k počítaču, možnosť dostať sa k vašim údajom, súborom a aj ku heslu (ak používate) na prihlasovanie do systému, ktoré sa nachádza v registroch ako obyčajný text. Preto požite toto nastavenie iba v prípade, ak máte počítač fyzicky zabezpečený a nikto nedôveryhodný sa nemôže vzdialene dostať ku vašim Registrom. Pred úpravou odporúčam zálohovať databázu Registry z bezpečnostných dôvodov.

Na úpravu použijeme Editor databázy Registry. Postupujeme nasledovne:

1.Klikneme na tlačidlo Štart, klikneme na príkaz Spustiť, zadáme príkaz regedit a potom klikneme na tlačidlo OK.

2.Vyhľadáme nasledovný kľúč v databáze Registrov:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon

Keď sa dostaneme ku danému reťazcu, tak by sme mali vidieť niečo podobné tomuto obrázku: (bez tých čiernych škvŕn; a hodnoty závisia od konfigurácie vášho počítača)

3.Použijeme svoj názov konta a heslo, dvakrát kliknite na položku DefaultUserName, zadáme svoje užívateľské meno a potom klikneme na tlačidlo OK.

4.Dvakrát klikneme na položku DefaultPassword, do poľa s údajom hodnoty zadáme heslo a potom klikneme na tlačidlo OK.Ak hodnota DefaultPassword neexistuje, vytvoríme ju. Postupujeme nasledovne:

  1. V Editore databázy Registry klikneme na ponuku Úpravy, klikneme na položku Nový a potom klikneme na položku Textová hodnota.
  2. Zadáme reťazec DefaultPassword ako názov hodnoty a potom stlačíme klávesu ENTER.
  3. Dvakrát klikneme na novovytvorený kľúč a zadáme heslo do poľa Údaj hodnoty.

Ak reťazec DefaultPassword nie je zadaný, systém Windows XP automaticky zmení hodnotu kľúča databázy Registry AutoAdminLogon z hodnoty1 (true) na 0 (false), a tým funkciu AutoAdminLogon automaticky vypne.

5.Dvakrát klikneme na položku AutoAdminLogon, zadáme hodnotu 1 do poľa Údaj hodnoty a potom klikneme na tlačidlo OK.Ak položka AutoAdminLogon neexistuje, vytvoríme ju. Postupujeme nasledovne:

  1. V Editore databázy Registry klikneme na ponuku Úpravy, klikneme na položku Nový a potom klikneme na položku Textová hodnota.
  2. Zadáme reťazec AutoAdminLogon ako názov hodnoty a potom stlačíme klávesu ENTER.
  3. Dvakrát klikneme na novovytvorený kľúč a potom zadáme hodnotu 1 do poľa Údaj hodnoty.

6.Zatvoríme Editor databázy Registry.

7.Klikneme na tlačidlo Štart, klikneme na položku Reštartovať a potom klikneme na tlačidlo OK.

Po reštartovaní počítača sa nám systém Windows spustí automaticky.

Ak nechceme použiť automatické prihlásenie a chceme sa prihlásiť ako iný používateľ, podržíme po odhlásení alebo po reštartovaní systému Windows XP klávesu SHIFT. Tento postup sa používa len pri prvom prihlásení. Ak sa má nastavenie vynútiť pri ďalšom odhlásení, správca musí nastaviť nasledovný kľúč databázy Registry:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon

Hodnota:ForceAutoLogon
Typ: REG_SZ
Údaj: 1

Automatické prihlásenie je možné zapnúť aj bez úpravy databázy Registry v počítači so systémom Microsoft Windows XP Home Edition a Microsoft Windows XP Professional, ktorý nie je pripojený k doméne. Postupujeme nasledovne:

1.Klikneme na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.

2.Do poľa Otvoriť zadáme reťazec control userpasswords2 a potom klikneme na tlačidlo OK.

Poznámka: Ak sa používatelia pokúsia zobraziť informácie Pomocníka v okne Používateľské kontá v systéme Windows XP Home Edition, tieto informácie sa nezobrazia. Zobrazí sa však nasledovné chybové hlásenie:

Nedá sa nájsť súbor Pomocníka jednotka:\Windows\System32\users.hlp. Skontrolujte, či súbor na pevnom disku existuje. Ak neexistuje, je potrebné ho preinštalovať.

3.Zrušíme začiarknutie políčka „Používatelia môžu na tomto počítači pracovať až po zadaní mena používateľa a hesla“ a potom klikneme na tlačidlo Použiť.

4.V okne Automatické prihlásenie zadáme heslo do poľa Heslo a potom znovu do poľa Potvrdiť heslo.

5.Kliknutím na tlačidlo OK zatvoríme okno Automatické prihlásenie a potom opätovným kliknutím na tlačidlo OK zatvoríme okno Používateľské kontá.

Ja osobne vám odporúčam použiť ten prvý spôsob, t.j. editovať databázu Registry (nie je to až také zložité a riskantné ak postupujeme pozorne), pretože pri tom druhom spôsobe sa vám po aplikovaní nastavení a po reštarte zmenia Windows nastavenia na základné – pôvodné (klasické Windows XP pozadie, zmiznú ikony, ktoré ste mali pôvodne na ploche a pod.). Túto možnosť by som použil jedine po čerstvej inštalácii Windowsu, kde ešte teoreticky nemáme „kvantum“ vlastných nastavení.

Anglické výrazy v registroch:

Textová hodnota = String value

Údaj hodnoty = Value data