Nástupca Windows Vista až za tri roky

Podľa informácií, ktoré zverejnil Microsoft, bude ďalšia verzia operačného systému dostupná za tri roky. O novom systéme zatiaľ nie je takmer nič známe, až na to že Microsoft zmenil jeho kódové označenie z „Windows Vienna“ na jednoduché označenie „Windows 7“.

Tiež je známe že Microsoft uvažuje, že siedmu verziu systému Windows bude predávať ako službu a zmení tak princíp predaja z pôvodnej platby za kópiu systému na platbu za čas používania systému. Avšak ako je už z minulosti známe nemôžeme brať tieto informácie 100 % vážne a isto sa postupom času budú meniť a upravovať.