Užitočné klávesové skratky v MS Word 2007

Word 2007 nám priniesol mnoho zmien oproti predošlým verziám a to najmä v užívateľskom rozhraní. Pre každodennú prácu potrebujeme čo najrýchlejšie a najkratšie cesty k jednotlivým úpravám textu a dokumentom. Prinášam zoznam základných, najčastejšie používaných klávesových skratiek. Ak otvoríme aplikáciu Word 2007, tak sa nám defaultne zobrazí nový čistý dokument a stojíme na záložke Home.

Po stlačení klávesy Alt sa nám zobrazia klávesy (písmená, čísla), ktoré umožnia ďalší krok k nejakej záložke či inej operácii

Pri kombinácii napríklad Alt+F nám vyskočí okno, kde môžeme prevádzať ďalšie operácie, ktoré sú taktiež označené písmenami, prípadne číslami.

Je zbytočné vypisovať a učiť sa všetky možné skratky, kvôli veľkému množstvu, prípadne nevyužiteľnosti (všetkých). Takouto cestou si môžete osvojiť vami najčastejšie používané skratky a tak si zvýšiť efektivitu práce.