Klávesové skratky vo Windows 7 beta

Prinášam niečo nové pre tých, ktorý už siahli po novej beta verzii Windows 7. Ja sám mám možnosť testovať tento nový, zatiaľ sľubný operačný systém. „Sedmička“ prináša mnoho noviniek aj keď sa nám na prvý pohľad zdá že vyzerá ako obyčajná Vista. Skúsenejší užívatelia iste ocenia nový taskbar, ktorý značne šetrí miesto a tak umožňuje otvoriť oveľa viac okien bez toho aby sa museli na lište „stláčať“ a tým sa nestráca prehľadnosť pri práci. Zoznam nových klávesových skratiek ej nasledovný:

Win+šípka hore Maximalizácia
Win+šipka dole Obnova/Minimalizácia
Win+šípka vľavo Prilepí okno na ľavú polovicu obrazovky
Win+šípka vpravo Prilepí okno na pravú polovicu obrazovky
Win+Shift+šípka vľavo Skok na ľavý monitor
Win+Shift+šípka vpravo Skok na pravý monitor
Win+Home Minimalizácia/Obnova všetkých ostatných okien
Win+T Náhľad prvého programu na taskbare. Opätovným stláčaním sa nám budú zobrazovať náhľady ďalších okien smerom doprava. Opačný posun náhľadov zabezpečíme ak do tejto skratky pridáme klávesu Shift. (Win+Shift+T)
Win+ Medzerník Náhľad na plochu
Win+G Ukáže gadgety
Win+P Možnosti externého monitora (mirror, extend desktop,..)
Win+X Mobility Center
Win+n* (n* je číslo, pozícia/poradie programu zľava na taskbare ) Otvorí novú inštanciu programu na n-tej pozícii na taskbare (napr.: Win+1 spustí prvú pripojenú aplikáciu, Win+2 druhú, atd.)
Win+Tab „Vistovské“ Flip 3D okien (pomocou kolieska na myši môžeme listovať medzi oknami)
Win+[+] Zoom in, približovanie
Win+[-] Zoom out, odďaľovanie V jednotlivých oknách v exploreri (Windows explorer)
skratkou Alt+P zobrazíme bočný panel s náhľadom pre označený súbor.

Kombináciou myši a určitej klávesovej skratky môžeme na taskbare robiť nasledovné úkony:
Shift+kliknutie ľavým tlačidlom (ďalej len „LMB“) myši Otvorenie novej inštancie Stredné tlačidlo myši Po kliknutí sa nám otvorí nová inštancia
Ctrl+Shift+LMB Otvorenie novej inštancie ako admin
Shift+kliknutie pravým tlačidlom myši (ďalej len „RMB“) Ukáže možnosti okna (obnova/minimalizácia/premiestňovanie)
Shift+RMB (kliknutie na ikonu s viacerými otvorenými oknami) Menu s možnosťou obnovy/minimalizácie/zatvorenia všetkých okien
Ctrl+LMB (kliknutie na ikonu s viacerými otvorenými oknami) Listovanie medzi oknami alebo tabmi (napríklad v Internet exploreri) v skupine