Vydaná finálna verzia VLC media playera 1.0.0

Tvorcovia VLC open source prehrávača multimediálneho obsahu, najmä videa, sa po viac ako ôsmych rokoch vývoja rozhodli vydať finálnu verziu VLC 1.0.0. Tento špeciálny prehrávač je schopný prehrávať video a audio obsah bez pomoci externých kódekov.

V novej verzii môžeme nájsť mnoho zmien, čo sa týka kódekov a aj prehrávania. Novými funkciami a vylepšeniami sú; Frame-by-frame prehrávanie, či lepšie ovládanie rýchlosti prehrávania. Zobrazovanie titulkov je v novej verzii taktiež vylepšené, konkrétnejšie sa ale zmena neuvádza.

Tvorcovia obohatili prehrávač o nové HD a iné kódeky, vylepšili predošlé ako Real Video dekóder 3.0 a 4.0. Korekcie sa uskutočnili aj na dekódovanie a prehrávanie 5.1 a 7.1 kanálového zvuku.