Ako nastaviť, ktoré programy sa majú spustiť po štarte systému Windows 10

Určite ste si už všimli, že niektoré programy sa spúšťajú spoločne so štartom systému Windows. Väčšinou sa programy spúšťajú na pozadí a zobrazujú sa ich ikony v systémovej lište vpravo dole vedľa hodín. Niekedy je potrebné kliknúť na ikonu šipky, aby sa zobrazili všetky spustené programy na pozadí.

Programy, ktoré sa spustia po štarte systému Windows na pozadí, zaberajú operačnú pamäť RAM, to znamená, že spomaľujú počítač. Aplikáciam, ktoré nepoužívate a bežia teda na pozadí zbytočne, môžete zakázať ich spustenie po štarte systému Windows a tým uvoľniť pamäť RAM a zrýchliť štart operačného systému.

Ak chcete zakázať aplikácii, aby sa spúšťala pri štarte systému Windows 10, tak kliknite na prázdnu časť systémovej lišty pravým tlačidlom myši a z menu, ktoré sa vám zobrazí zvoľte Správca úloh.

V okne, ktoré sa vám zobrazí, choďte na záložku Spustenie a tam sa vám zobrazia všetky programy, ktoré sa spúšťajú spoločne so štartom systému Windows.

Programy, ktoré nepoužívate, môžete jednoducho zakázať tak, že kliknete na danú aplikáciu pravým tlačidlom myši a z menu ktoré sa vám zobrazí zvolíte položku Zakázať.

Takto jednoducho zakážete spúšťanie nepotrebných aplikácií pri štarte systému Windows 10 a zrýchlite jeho štart a uvoľníte operačnú pamäť RAM.