Linuxová distribúcia Fedora bude používať BTRFS

Linuxová edícia Fedora 33, ktorá je plánovaná na jeseň 2020, už bude štandardne používať súborový systém BTRFS. Tento súborový systém už používajú aj iné linuxové distribúcie ako napríklad distribúcia SUSE, ktorá ho používa ako štandardný súborový systém.

BTRFS je copy to write(CoW) typ súborového systému, ktorý bol navrhnutý pre linux a implementuje rozšírene funkčnosti. Taktiež je zameraný na maximálne obmedzenie zlyhania súborového systému, jednoduchú opravu súborov a jednoduchú administráciu.

Copy To Write systém umožňuje kopírovať pôvodné dáta, až pri ich zmene, aby bola správa dát optimalizovaná. Využíva sa hlavne pri vytváraní snapshotov, alebo pri duplikovaní virtuálnych strojov a pod.