Prvá pomoc pre Microsoft Windows XP

Určite sa to už stalo každému z vás. Používali ste operačný systam Microsoft Windows XP, robili si svoju prácu, inštalovali nové programy, poprípade hrali svoju obľúbenú hru. Postupom času ale zistíte, že systém odmieta naštartovať aj na niekoľký pokus. Ak sa vám to stalo a vy ste hneď strmhlavo preinštalovali systém, spravili ste chybu, pretože tento čas ste mohli aj ušetriť.

XP verzia operačného systému Microsoft Windows v sebe totiž obsahuje niekoľko ochranných funkcii. Tieto práve v prípade pádu systému môžete využiť a opraviť ho bez nutnosti novej inštalácie. V tomto článku si jednotlivé funkcie ukážeme, popíšeme kedy a ako je ich možné použiť. Vysvetľovať budeme na slovenskej edícii tohto operačného systému.

Posledná známa funkčná konfigurácia
Microsoft Windows XP poskytuje možnosť v prípade havárie systamu vrátiť sa k poslednej funkčnej konfigurácii. Nastavenia uložené v registri, konkrétne v kľúči HKEY_LOCAL_MACHINE –> System –> CurrentControlSet, sú automaticky dva krát zálohované. Pomocou spomínanej funkcie, môžete obnoviť práve konfiguráciu v registri zo zálohy. Pritom platí niekoľko pravidiel. Windows zálohuje konfiguráciu vždy, keď sa systému podarí naštartovať a prihlásiť. To znamená, že pomocou funkcie môžete vyriešiť väčšinu problémov, kedy systém odmietne naštartovať. Ak napríklad nainštalujete nevhodný ovládač, poprípade odstránite potrebný ovládač, či hardvér v správcovi zariadení, príde vám táto funkcia vhod. Avšak ak sa problém vyskytne počas behu systému a vy ste systém niekoľko krát naštartovali (už s problémom), nepodarí sa vám vrátiť ho do bezchybného stavu. Záloha bola totiž prepísaná už poškodenou konfiguráciou.
Na obnovenie poslednej funkčnej konfigurácii musíte pri štarte Microsoft Windows, hneď po výpisoch BIOS-u, stlačiť a podržať klávesu F8. Po zobrazení štartovacej ponuky zvoľte položku Posledná známa funkčná konfigurácia a potvrďte. Teraz by sa mal systém naštartovať do stavu ako bol pred výskytom problému.

Stav núdze
Ďalšia možnosť, ktorú systam Microsoft Windows XP ponúka je naštartovanie do stavu núdze. V tomto prípade systém naštartuje len s najzákladnejšími a najjednoduchšími ovládačmi a tak sa dá predísť problémom, ktoré vznikajú pri štartovaní bežným spôsobom. Po naštartovaní do stavu núdze, môžete zakázať používanie problematického hardvéru v správcovi zariadení, poprípade nainštalovať inú verziu problematického ovládača. Systém Windows XP používa technológiu Plug&Play, ktorá sama zisťuje nový hardvér a inštaluje k nemu ovládače. Z tohto dôvodu nemá žiaden význam odoberanie ovládača, ktorý robí problémy, pretože pri štarte ho Windows znova nainštaluje. Pri zakazovaní hardvaru buďte opatrní. Ak totiž zakážete používanie pre systém nevihnutného zariadenia (napríklad bootovací disk), vzniknú ďalšie problémy a systém nenaštartuje.
Na spustenie stavu núdze postupujte ako v predošlej časti. Znova pomocou klávesy F8 spusťte štartovaciu ponuku a vyberte položku Stav núdze. Po prihlásení sa zobrazí oznamovacie okno a vy máte na výber spustenie stavu núdze, alebo obnovu systému, pomocou funkcie Obnovenie systému. Po opravách, ktora vykonáte reštartujte počítač a naštartujte systam bežným spôsobom.

Obnovenie systamu
Windows XP obsahuje funkciu, pomocou ktorej si môžete zálohovať aktuálny stav systému a v prípade núdze sa vrátiť späť k danému stavu zo zálohy. Funkciu nájdete v menu Štart –> Programy –> Príslušenstvo –> Systémové programy –> Obnovenie systému.
V programe obnovenia systému teraz zvoľte možnosť Vytvoriť bod obnovenia a kliknite na tlačidlo Ďalej. Teraz môžete zadať stručný popis k danému bodu obnovenia a dokončenie tvorby vykonáte kliknutím na tlačidlo Vytvoriť. Po vytvorení bodu obnovenia sa môžete kedykoľvek vrátiť k stavu systamu, ktorý zodpovedal stavu pri tvorbe bodu obnovenia. Nový bod obnovenia si môžete vytvoriť napríklad pred inštaláciou nového ovládača, poprípade nového, či problematického softvéru, alebo pred väčšou zmenou v nastaveniach systému, či zásahom do registra Windows.
V prípade nestability, či páde systému sa môžete vrátiť k pôvodnému stavu tak, že znova spustíte program obnovenia systému a vyberiete položku Obnoviť počítač do stavu zodpovedajúcemu predchádzajúcemu obdobiu. Týmto zásahom sa vrátite k nastaveniam systému zo zálohy. Pozor, na použitie funkcie obnovenia systému, musíte naštartovať aspoň do núdzového režimu.

Konzola na zotavenie
Posledná funkcia sa spúšťa priamo z inštalačného CD. Ide o konzolu, ktorá obsahuje 30 príkazov a nedajú sa z nej spúšťať ďalšie programy. Aj napriek jej obmedzeniam vám môže poslúžiť na obnovu bootovacieho sektora diskov, MBR, zakázanie a povolenie niektorých služieb, poprípade na obnovenie systémového registra a súborov zo zálohy.
Ak by ste mali problémy s bootovaním systému, skúste použiť príkaz fixboot, poprípade fixmbr, ktora riešia poškodenie údajov v bootovaciom sektore. Na opravu súboru boot.ini použite príkaz bootcfg. V tomto súbore je uložená štartovacia ponuka, v ktorej si volíte, aký operačný systém sa má spustiť. Na zobrazenie zoznamu služieb, ktoré sú v systéme povolené a zakázané, môžete použiť príkaz listsvc. Na zakázanie služby zo zoznamu použite príkaz disable a to vo formáte disable názov_služby. Zakázanú službu môžete znova povoliť príkazom enable, ktorý sa používa obdobne ako príkaz pre zakázanie služby. Informácie o ďalších príkazoch konzoly získate pomocou príkazu help.
Na spustenie konzoly pre zotavenie nabootujte z inštalačného CD Windows XP a po zobrazení textovej ponuky stlačte klávesu R, ktorá zodpovedá voľbe Opraviť. Konzola pre zotavenie sa dá tiež nainštalovať na disk a následne sa zobrazí ako možnosť v štartovacej ponuke pri výbere operačného systému. Inštaláciu spustíte tak, že si otvoríte voľbu Štart –> Spustiť a zadáte príkaz:
D:\i386winnt32.exe /cmdcons
kde prva písmeno D označuje CD-ROM jednotku, v ktorej máte vložené inštalačné CD Microsoft Windows XP. Po zadaní príkazu sa riaďte pokynmi na obrazovke a dokončite inštaláciu konzoly.

Pomocou spomenutých funkcii sa môžete v prípade havárie operačného systému pokúsiť znova obnoviť jeho funkčnosť a tak sa vyhnúť zdĺhavej a nudnej reinštalácii systému, dát a potrebných aplikácií. Vyššie popisované funkcie dokážu systém bezpečne opraviť.