Tipy a triky pre Windows XP

Prihlasovacie okno s administrátorom

Po inštalácii systému Windows XP sa štandardne pri prihlasovaní nezobrazuje možnosť prihlásenia administrátora. Je to hlavne kvôli bezpečnosti a prihlásiť sa ako administrátor môžete až po dvojitom stlačení kombinácie kláves Ctrl+Alt+Del. Ak je to aj váš prípad a chceli by ste mať štandardne zobrazeného administrátora, určite si prečítajte malý trik ako to dosiahnuť. Spusťte si editor registrov, cez menu Štart a položku Spustiť, kde zadáte regedit.

Premiestnite sa cez kľúče HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> Microsoft -> Windows NT -> CurrentVersion -> Winlogon -> SpecialAccounts do kľúča Userlist. Presuňte sa do pravej časti editora a vytvorte tu položku Administrator tak, že na voľnú plochu kliknete pravým tlačidlom myši a z kontextového menu zvolíte Nová -> Hodnota DWORD. Po vytvorení položky Administrator, na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a z kontextového menu si vyberte Zmeniť. Ako jej hodnotu zadajte 1 a označte voľbu Desiatková. Nakoniec všetko potvrďte a reštartujte počítač. Teraz sa už môžete hneď prihlásiť ako administrátor bez nutnosti stláčania klávesovej skratky..

Automatická defragmentácia

Defragmentácia poukladá a poskladá súbory rozhádzané po celom disku, aby k nim mal operačný systém rýchlejší prístup. Pri dnešných pevných diskoch už zvýšenie výkonu nie je tak ohromujúce, ale predsa sa stále odporúča pravidelne defragmentovať disk. V tipe pre Windows XP si ukážeme, ako zapnúť možnosť pravidelnej defragmentácie systémových súborov Windows. Najskôr si spustíme editor registrov tak, že z ponuky Štart vyberieme položku Spustiť. Zadáme regedit a potvrdíme tlačidlom OK. V editore sa presunieme do kľúča HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> Microsoft -> Dfrg -> BootOptimizeFunction. V pravej časti by ste mali nájsť položku Enable, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte zmeniť. Položku nastavte buď na Y, alebo Yes, čím povolíte automatickú defragmentáciu. Všetko potvrďte, zatvorte editor a reštartujte Windows. Teraz pri každom štarte systému sa spustí defragmentácia systémových súborov a súbory sa presunú na rýchlu časť disku, čo čiastočne systém zrýchli.