Ako Zálohovať a obnovovať diskové partície

rošku zavádzajúci názov má článok, v ktorom si ukážeme ako a pomocou akých programov môžeme uložiť partíciu disku na iné médium a v prípade potreby danú partíciu z média obnoviť. Ak sa pýtate načo, tak čítajte ďalej.

Predstavte si aké by bolo jednoduché vytvoriť si partíciu na disku na ktorú nainštalujete Windows, ovládače, kódeky a všetky potrebné a pre vašu existenciu nevyhnutné programy. Až tak jednoducho to neznie a hlavne je to určite zdĺhavé. Teraz si predstavte, že toto všetko spravíte a celú partíciu si uložíte do súboru a vypálite na DVD. Teraz, ak vám v budúcnosti padne systém nie je nič ľahšie ako obnoviť celú partíciu z DVD a to behom niekoľkých minút. Určite ušetríte nesmierne množstvo času, ktorý by ste ináč zabili novou inštaláciou. Ako toto všetko spraviť si ukážeme pekne po jednotlivých krokoch.

1, Príprava partície

Prvou podstatnou vecou, ktorú by ste nemali odfláknuť je príprava diskového oddielu, partície, kde bude nainštalovaný systém Windows, ovládače a všetko potrebné napr. najnovší DirectX, kódeky, kancelársky balík, Acrobat Reader, prehrávač audio a video súborov, antivír, antispyware, firewall, vypaľovací software, ICQ, download manager a jednoducho všetko čo inštalujete, keď nahodíte čerstvý Windows. Partíciu a jej obsah voľte tak, aby sa zmestila na médium, poprípade na rozumný počet viacerých médií. Myslím, že nie je moc ideálne na danú partíciu nakopírovať 100 GB hier, pretože jej záloha by si žiadala niekoľko DVD diskov a jej obnova by trvala nesmierne dlho. Najlepšie bude ak sa zmestíte do tolerancie 4-5 GB. Určite si nezálohujte inú ako partíciu s čerstvou inštaláciou Windows. Ak už máte Windows nainštalovaný viac ako 2 týždne, poprípade ste si všimli divnú činnosť(spyware, poškodenie systému…), tak najskôr preinštalujte Windows a všetky aplikácie a potom zálohujte danú partíciu. Nemalo by význam zálohovať poškodený systém, ktorý každú chvíľu môže spadnúť.

2, Zálohovanie partície

Ak si myslíte, že partícia je upravená dostatočne, môžeme prejsť k jej zálohe. Na zálohovanie partície použijeme program s adekvátnym názvom Partition Saving, ktorý nájdete u nás v sekcii Súbory na stiahnutie. Program stačí rozbaliť a inštalácia je dokončená. Čo je dôležité je to, že program nefunguje pod systémom Windows, ale len pod DOS-om. Neskúšajte používať emulátor, lebo to môže dopadnúť veľmi zle! Do DOS-u môžete naštartovať pomocou spúšťacej diskety napr. systému Windows 98(pretože Windows XP neobsahuje systém MS DOS.). Po nabootovaní čistého DOS-u môžete program spustiť. Po spustení sa objaví jednoduché menu z ktorého zvolíte položku Save an Element.

Hneď na to sa vám zobrazia všetky zariadenia z ktorých môžete vytvárať image súbory. Z tohto menu zvoľte disk, na ktorom sa nachádza partícia, ktorú chceme zálohovať.

V ďalšej obrazovke je potrebna zvoliť partíciu, ktorú budete zálohovať. Neodporúča sa orientovať podľa písmen(c:, d: atď), ale podľa popisu partície(name), alebo podľa velkosti partície(size). Ak ste zvolili partíciu zobrazí sa vám menu, v ktorom zvolíte jednu zo štyroch možností, čo sa má vlastne z partície zálohovať. V našom prípade stačí zvoliť položku all sectors.

Ďalćie položky tohto menu slúžia na obmedzenie toho čo sa má zálohovať, napríklad po zvolení element without swap files a zvolení adresára, kde sa nachádza súbor virtuálnej pamäte, tzv. swap súbor, sa vytvorí image súbor s partíciou, ale bez toho aby obsahoval swap súbor. V našom prípade to nie je potrebné.
Na ďalšej obrazovke najskôr zaškrtnite voľbu Automatic naming a zvoľte partíciu, kam sa image súbor uloží a tiež mu zadajte názov, napríklad image.par. Následne si program vyžiada akú maximálnu veľkosť má mať jeden súbor s uloženým obsahom partície. Ak sa do daného súboru s danou veľkosťou obsah partície nezmestí, vytvorí sa ďalší súbor. Toto má veľkú výhodu, ak napríklad zálohujete partíciu na CD. V tom prípade je ideálna hodnota 680 MB, ktorú môžeme použiť aj teraz.

Už ostáva len posledný jednoduchý krok a to zvoliť kompresiu image súboru. 0 je bez kompresie a 9 je najväčšia kompresia. Odporúča sa použiť stupeň kompresie 2 alebo 3, pretože pri veľmi vysokých hodnotách ako 9 by veľmi dlho trvalo, kým by sa image súbor vytvoril a tiež by trvalo dlhšie, kým by sa partícia obnovila z image súboru.

Teraz sa spustí zálohovanie partície a už stačí len počkať kým sa vytvorí image súbor. Na záver sa vás ešte program opýta či má vytvoriť konfiguračný súbor. Tu zvoľte YES, pretože vám to veľmi zjednoduší obnovu partície.
Pred tým ako vypálite image súbory a konfiguračný súbor na DVD médium je potrebné konfiguračný súbor editovať. Otvorte konfiguračný súbor v poznámkovom bloku a vo všetkých riadkoch, kde sa nachádza file=… zmeňte adresu k image súboru na adresu ktorá bude platná po vypálení image súborov a konf. súboru na DVD. To znamená, že ak vaša DVD-ROM má písmeno jednotky napr. F: a image súbor ste si uložili na disk D: zmeníte riadok

file=D:\IMAGE_SUBOR.PAR

na

file=F:\IMAGE_SUBOR.PAR

toto spôsobí, že program bude pri obnove hľadať image súbor nie na disku, ale na DVD médiu. Po tejto editácii môžete všetky image súbory a konfiguračný súbor vypáliť na DVD.

3, Obnova partície

Keďže sme si vytvorili a upravili konfiguračný súbor nie je nič jednoduchšie ako obnova. Obnova sa znova koná zo systému DOS. Po naštartovaní zo štartovacej diskety Windows 98, kde zvolíte štart s podporou CD-ROM, stačí vložiť do DVD mechaniky, ktorá ma rovnaké písmeno ako je to čo sme uviedli v konfiguračnom súbore, teda v našom príklade F:. Následne je potrebné zadať jednoduchý príkaz do príkazového riadka systému MS DOS(musíte sa nachádzať v adresári, kde je nainštalovaný Partition Saving):

savepart -r -f cesta_ku_konf_suboru

kde cesta_ku_konf_suboru je cesta, kde sa nachádza konfiguračný súbor, teda v našom príklade F:\konfsubor.cfg. Po zadaní príkazu sa ihneď začne obnova partície a stačí už len počkať pokiaľ program neskončí.
Partíciu môžete obnoviť aj priamo cez program pomocou voľby Restore an element, ale to je zdĺhavejšie. Po obnove partície budete mať znova čerstvú inštaláciu systému Windows aj so všetkými programami, tak ako to chcete.

4, Pár slov na záver

Čo je partícia? Ak neviete čo je partícia, alebo diskový oddiel, tak sa radšej ani o jej zálohovanie nepokúšajte a pozrite si najskôr slovník pojmov.
Ak nepracujete moc často pod DOS-om a neviete ako sa presúvať po priečinkoch a diskoch pomocou príkazového riadka, tak riešenie ponúka príkaz cd. Príkaz cd test otvorí podpriečinok test v aktuálnom priečinku(je to to isté ako keby ste v prieskumníkovy klikli dva krát na priečinok test a ten sa otvorí). Ak sa chcete presunúť na iný disk, log. jednotku, či mechaniku, stačí zadať jej písmeno a dvojbodku napr. c: vás presunie na disk C:. Ak sa chcete presunúť o adresár vyššie, stačí použiť príkaz cd .. a presuniete sa o jeden stupeň vyššie.
Pri používaní programu Partition Saving buďte maximálne opatrný, pretože nesprávnou manipuláciou môžete stratiť všetky dáta. V prípade problému, alebo ak nebudete vedieť ako postupovať ďalej, skúste sa pred tým ako náhodne zvolíte dáku možnosť, poradiť na diskusnom fóru u nás.